Dieperstraat 17
2230 Herselt
T 014/53 94 55 (receptie)
F 014/53 94 45

E-mail administratie
info@sintbarbara.be

E-mail sociale dienst
socialedienst@sintbarbara.be


 
 
 

Vrijwilligers

Sint-Barbara wenst een echte thuis te zijn voor al haar bewoners. Dit vraagt een voortdurende inzet en betrokkenheid van zovelen. Dagelijks ondervinden we hoe belangrijk extra aandacht is voor de bejaarde, zorgbehoevende bewoner; hoe kostbaarder een babbel is tijdens het eetgebeuren, hoe aangenaam een cafetariabezoek is met familie of vrienden.

Om haar bewoners deze extra's te kunnen bieden, doet Sint-Barbara al een kwarteeuw met veel succes beroep op vrijwilligers. De samenwerking tussen professionele hulpverleners en vrijwilligers verloopt vlot. Beiden voelen aan dat een sfeer van solidariteit in huis de mensen dichter bij elkaar brengt; dat er een verbondenheid bestaat tussen jong en oud, tussen de rusthuisbejaarde en de thuiswonende, tussen het personeel en de vrijwilliger.
Het aantal Sint-Barbara-vrijwilligers heeft ondertussen de 110 bereikt. Dat maakt bijna één vrijwilliger per bewoner ... bijna niet te geloven.

Valt nog aan te stippen dat Sint-Barbara in 2001, uit handen van de toenmalige Minister van Welzijn en Gelijke Kansen Mieke Vogels, de vrijwilligersprijs mocht ontvangen voor haar project "Werkgroep Vrijwilligers".

In 2004 werd de vrijwilligersprijs een tweede maal in de wacht gesleept met het project "liftbus, rollende reclame". Dit keer was het Minister Byttebier die Sint-Barbara als laureaat bekroonde.

 

Taak en profiel van de vrijwilliger

Ongeveer 80% van de vrijwilligers is zelf senior, de gemiddelde leeftijd van deze groep is 71. De laatste jaren zijn ook heel wat 50-plussers toegetreden, jong-gepensioneerden dus. Maar er zijn eveneens jonge werklozen, thuis- of buitenshuiswerkenden die zich aan vrijwilligerswerk wagen. In dat opzicht stellen we vast dat de laatste jaren het profiel van de vrijwilliger wijzigt. Meer en meer jongeren met een psychische ziekte of een lichte handicap bieden zich aan als vrijwilliger en hopen alzo, via "werk op maat" ooit de stap terug te kunnen zetten naar het gewone arbeidscircuit.

Naargelang de taak die de vrijwilliger op zich neemt, kunnen we een onderverdeling maken in vijf groepen:

De bezigheidstherapie

Deze vier dames verzorgen het fijne handwerk.
Traditiegetrouw worden deze kostbare kleinoden verkocht tijdens de jaarlijkse opendeurdagen ten voordele van de bewoners.

De cafetaria-vrijiwlliger

60 in aantal. Zij houden, met een vaste beurtrol, de cafateria op donderdag, zaterdag en zondag open. Het horecawerk wordt in zijn totaliteit aan hen toevertrouwd. Voor de bewoners en hun familie is het cafetariabezoek op zondag niet meer weg te denken. De gezellige sociale contacten tussen de bewoners en de families onderling geven zeker een meerwaarde aan het rusthuiswonen.

De cafetariawinst wordt aangewend voor die zaken welke het belang van alle bewoners behartigen zoals aankoop grootscherm-TV's, muziekinstallaties, tuinmeubeltjes, abonnementen op kranten, ...

De begeleiders bij wandelingen en uitstappen

Hun aantal varieert naargelang het tijdstip en de weersomstandigheden; een totaal van ongeveer 40 personen neemt deel. Dankzij deze vrijwilligers kunnen de rusthuisbewoners zich tijdens het lente- en zomerseizoen tegoed doen aan ganse namiddagen vertoeven in de gezonde Herseltse natuur. De aangename verpozing op een zonnig terras, een lekker etentje en het leuke gezelschap van zoveel vrijwilligers maken de wandelingen en uitstappen telkens tot een feest.

Zij die helpen bij het toedienen van de maaltijden

Tijdens het weekend draait het woonzorgcentrum op een kleinere personeelsbezetting. Het middageten is telkens een drukke bedoening daar de meeste bewoners uit het verzorgingscentrum dienen gevoed te worden of ten minste hulp nodig hebben bij het eten. Helpende handen tijdens het maaltijdgebeuren zijn dan ook van harte welkom om de bewoner een rustige en ontspannen eetsfeer aan te bieden.

Bezoekersgroep (nieuw)

Deze groep van vrijwilligers is opgericht om tegemoet te komen aan de vraag van de bewoners die niet altijd deelnemen aan de groepsactiviteiten. Dit kan om verschillende redenenen zijn. Vaak hebben deze mensen wel graag aandacht en gezelschap.
Wat een bezoekje inhoud hangt af van de vraag van de bewoner. Zo zoekt de ene bewoner iemand voor een gesprekje, een andere doet liever eens een wandeling in de tuin, naar de winkel (zoals de fitnesstoer) of gewoon eens naar de cafetaria om iets te gaan drinken. Anderen houden dan weer meer van verzorging zoals een handmassage of een voetbadje ...
Bij de bezoekersgroep gaat het om vrijwilligerswerk op maat. Op basis van je eigen mogelijkheden, wensen en verwachtingen wordt gezocht aan welke bewoner je het best gekoppeld kan worden.

Vrijwilligers voor camerawerk, festiviteiten en allerhande

De animatie- en ergowerking heeft zich de laatste jaren sterk uitgebreid.
Spontane hulp van enkele vaste, en voornamelijk jongere vrijwilligers, is hier van harte welkom. Door deze hulp zijn vaker kleinschalige activiteiten mogelijk en uiteraard geniet de bewoner van die extra individuele aandacht.

Er dient opgemerkt dat heel wat Sint-Barbara-vrijwilligers meer dan één taak op zichnemen.

 

Voor verdere inlichtingen,
contacteer vrijblijvend
Chris Thijs,
verantwoordelijke van de vrijwilligers
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
tussen 9.30u en 16.30u
T 014/53 94 57


 
  Contacteer ons